Wózki widłowe są pojazdami transportu bliskiego, które powszechnie wykorzystywane są zarówno w magazynach, na placach budowy, a także w przemyśle.

 

Znaczenie wózka widłowego dla prac budowlanych

 

Wózek widłowy jest urządzeniem, które może z powodzeniem transportować ciężkie przedmioty na niewielką odległość. Oprócz przewozu przedmiotów wózek również je podnosi, przenosi i rozładowuje. Materiały budowlane, maszyny lub ich części, to wszystko niezbędne jest w trakcie prac budowlanych. Wózek może doskonale sprawdzić się w takich warunkach. Musimy jednak zadbać zarówno o jego doskonały stan techniczny jak i o dobrego operatora.

 

 

Stan techniczny wózka widłowego

 

Wózki widłowe znajdziemy między innymi po kliknięciu w link- toyota wózki widłowe.

 

a. Każdy pojazd jaki decydujemy się wykorzystywać w pracach budowlanych musi być sprawdzony przez Urząd Dozoru Technicznego.

b. Pierwsza kontrola odbywa się po zakupie wózka, kolejne natomiast zdarzają się cyklicznie, najczęściej raz na rok, lub w momencie, gdy w naszym wózku zamontujemy jakiś dodatkowy osprzęt.

c. Wózek widłowy oprócz sprawdzenia przez inspektorów UTD musi również być konserwowany przez pracowników firmy. Konserwacji dokonuje się raz w miesiącu. Odpowiedzialny jest za nią pracownik posiadający niezbędne uprawnienia.

d. Przy każdorazowym uruchomieniu wózka dokonuje się jego oględzin i sprawdza poszczególne układu. Jeżeli operator stwierdzi, że wózek nie działa tak jak powinien, to niezbędne jest odstąpienie od wykonywania pracy. Operator w takiej sytuacji powinien poinformować o zepsutym wózku przełożonego.

e. Zabronione jest wykonywanie prac z niesprawnym pojazdem, ponieważ może to stanowić nie tylko zagrożenie dla operatora, ale również dla osób postronnych.

f. Wózek widłowy często poddawany konserwacji na pewno będzie działał dużo dłużej.

 

 

Umiejętności operatora

 

Operator, który pracuje na placu budowy musi posiadać nie tylko uprawnienia wydane przez UDT, ale także przydaje się pewne doświadczenie. Pamiętajmy, że przewożone ładunki mogą mieć po kilka ton, a każdy błąd skutkuje poważnymi konsekwencjami. Uprawienia zyskują osoby pełnoletnie, mające dobry stan zdrowia, a także takie które mają wykształcenie minimum podstawowe.

Kurs na wózek widłowy

Kurs na wózek widłowy rozpoczyna się zajęciami teoretycznymi. Podczas wykładów przyszli operatorzy poznają zasady obowiązujące podczas pracy z wózkiem. Muszą także poznać sam wózek, jego mechanizmy, metody zachowania ostrożności, postępowanie w momencie wypadku. Wszystkie informacje jakie zdobywa się podczas szkolenia teoretycznego mają na celu przygotowanie kursanta do pracy z wózkiem. Zajęcia teoretyczne to oczywiście nie wszystko. W trakcie kursu na wózek odbywają się także zajęcia praktyczne. Podczas zajęć praktycznych w pierwszej kolejności należy nauczyć się poruszać wózkiem. Nawet osoby posiadające prawo jazdy kategorii B mają z tym problem, ponieważ wózek posiada dodatkowo widły.

 

 

Oprócz samej jazdy należy nauczyć się podnoszenia oraz opuszczania ładunku i to w taki sposób, aby nikomu nic się nie stało. Pamiętajmy, że w pracy na budowie nie raz konieczne będzie szybkie podnoszenie dużych ładunków. Kurs na wózek widłowy kończy się egzaminem przed komisją złożoną z przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego. Każda osoba, która zda pozytywnie otrzymuje dokument i może zajmować się pracą na wózku widłowym w zakładach pracy. Dodatkowo podczas kursu można zdobyć uprawnienia do wymiany butli gazowej, które przydają się szczególnie jeżeli pracujemy z wózkiem o napędzie LPG.