Schody można podzielić na wiele różnych rodzajów w zależności od ich budowy czy materiału z jakiego zostały wykonane. Chcąc podzielić schody według budowy, będziemy mówić o schodach:

-jednobiegowych,

-dwubiegowych,

-trójbiegowych,

-łamanych,

-spiralnych,

-wachlarzowych,

-zbiegowych.

Rodzaje balustrad

Balustrady schodów również mogą przybierać różne formy i kształty, w tym zakresie główny podział zakłada jednak materiał z jakiego balustrada zostanie wykonana, mogą być między innymi balustrady: drewniane, stalowe, szklane.