Izolacja termiczna budynku jest istotnym elementem budowy każdego domu, dzięki odpowiedniej izolacji możliwe jest znaczne ograniczenie ubytków ciepła z pomieszczeń, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów ogrzewania.

Izolacja termiczna budynku może zostać wykonana ze styropianu, wełna mineralna, aerożel, płyty PIR, poliuretanowa piana natryskowa, metalizowane maty.

Nowoczesne technologie pozwalają na zastosowanie coraz efektywniejszych form izolacji termicznej budynków, a inwestowanie w dobrą izolację jest w swej istocie inwestycją prowadzącą do zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków.