W polskich warunkach klimatycznych instalacje grzewcze stanowią ważny element budowy każdego domu. Istnieje wiele różnych metod na ogrzanie domu. Na instalację grzewczą składają się najczęściej trzy elementy: kocioł grzewczy, system rur oraz grzejniki.

W zależności od kotła grzewczego możliwe jest jednoczesne ogrzewanie wody w rurach oraz dostarczanie ciepłej wody do kranu wówczas mówimy o systemie centralnego ogrzewania.

Kotły grzewcze mogą mieć różną budowę, mogą być również opalane różnorodnymi paliwami, do najczęściej spotykanych kotłów należą kotły na paliwa stałe oraz kotły na ciecz.