Instalacja elektryczna jest to system przewodów elektrycznych wraz ze sprzętem elektroinstalacyjnym w budynku. Początek instalacja elektryczna budynku ma na zaciskach w złączu wewnętrznej linii zasilającej, zaś kończy się w gniazdkach, wypustach oświetleniowych i zamontowanych na stałe odbiornikach energii elektrycznej. Głównym zadaniem sieci elektrycznej jest oświetlenie pomieszczeń, dostarczenie prądu do działania urządzeń elektrycznych oraz dostarczenie sygnałów elektrycznych do ich odbiorników.